Hài Tết 2017 Hay Nhất – Hài Hoài Linh, Chí Tài, Trường Giang 2017, xem video hài tết 2017 mới nhất Hài Tết 2017 Hay Nhất - Hài Hoài Linh, Chí Tài, Trường Giang 2017
Danh sách các tiểu phẩm hài trong video:
1/ Hài Hoài Linh – Đại Náo Chợ Trời
– Diễn viên tham gia : Hoài Linh, Trường Giang, Long Đẹp Trai, Lê Thúy

2/ Hài Hoài Linh – Chí Tài Nhà Hoang
– Diễn viên tham gia : Hoài Linh, Chí Tài, Long Đẹp Trai, Mai Nguyễn, Thanh Tân

3/ Hài Ăn Trộm: Hoài Linh – Chí Tài
– Diễn viên tham gia : Hoài Linh – Chí Tài – Long Đẹp Trai

4/ Tiểu Phẩm Hài Bệnh Lạ
– Diễn viên tham gia : Hoài Linh, Hứa Minh Đạt, Lê Hoàng, Phi Nga, Quách Ngọc Tuyên, Thái Quốc Nguyên, Gia Linh, Mai Nguyễn

5/ Tiểu Phẩm Hài ÔSin Là Ông Nội
– Diễn viên tham gia : Hoài Linh, Long Đẹp Trai (Văn Long), Trường Giang, Nam Thư

6/ Tiểu Phẩm Hài Tam Cô Chống Ề
– Diễn viên tham gia : Hoài Linh, Thanh Thủy, Phi Phụng, Hoàng Sơn
Xem hài tết mới nhất và cập nhật tin tức tết 2017

Đang tải, vui lòng chờ chút...

Nhấn like hoặc chia sẻ g+ để xem nhanh hơn!

COMMENT FACEBOOK